ประกาศสอบราคาซื้อ ซองบรรจุปลอดเชื้อเรียบ ๖ รายการ
ผู้ประกาศ: 
ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์: