พญ.พีรยา ภิรมย์รื่น
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
ประสาทวิทยา
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต(จุฬา),วุฒิบัตรประสาทวิทยา(จุฬา)
กลุ่มงาน/แผนก: