รับสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้ประกาศ: 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์: