โรงพยาบาลระยองเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ดีเด่น” โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินผลการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล
Picture: 
ผู้ประกาศ: 
งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล