โรงพยาบาลระยอง ขอขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดรัชดากานต์