โรงพยาบาลระยอง พร้อมใจร่วมล้างส้วมให้สะอาด
ผู้ประกาศ: 
งานประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที ๑ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๑.๐๐ น. พร้อมใจร่วมล้างส้วมให้สะอาด โดย นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นพ.สสจ.ระยอง ร่วมนำ ทำความสะอาดส้วม ณ ห้องน้ำผู้ป่วย อาคารบริการ ๑๒ ชั้น รพ.ระยอง นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ. รพ.ระยองได้ขอความร่วมมือให้บุคลากร ทุกคนใส่ใจ ช่วยกันดูแล รักษาความสะอาดของส้วมอยู่สม่ำเสมอ เพื่อ “ส้วม รพ.ระยอง สะอาด ปราศจากเชื้อโรค”

ภาพโดย คุณนพดล เกิดแดง

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์: