โรงพยาบาลระยอง วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
ผู้ประกาศ: 
งานประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์: