เอกสารต่างๆสำหรับดาวน์โหลด สามารถเรียงลำดับตามชื่อ,ประเภท,วันที่โพสต์ โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการให้เรียงตามนั้น

เรื่อง คำอธิบาย ประเภท Post datesort ascending
แบบฟอร์มขอลาออกของพนักงานราชการ ทรัพยากรบุคคล 29 Nov 2018
การเลิกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทรัพยากรบุคคล 29 Nov 2018
แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ พกส ทรัพยากรบุคคล 12 Nov 2018
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทรัพยากรบุคคล 09 Feb 2018
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ทรัพยากรบุคคล 27 Nov 2017
แบบฟอร์มข้อมูลที่ไม่ได้สแกนรูปใบหน้าลงเวลาปฏิบัติงาน ทรัพยากรบุคคล 23 Nov 2017
แบบฟอร์มใบขอโอน ทรัพยากรบุคคล 22 Nov 2017
แบบฟอร์มใบขอย้าย ทรัพยากรบุคคล 22 Nov 2017
แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทรัพยากรบุคคล 22 Nov 2017
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ทรัพยากรบุคคล 22 Nov 2017

Pages