นพ.สราวุธ ตระการกูล
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
สูติ-นรีเวช
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต