นพ.สุพจน์ วัฒนศิริ
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
สูติ-นรีเวช
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล ปี 2533 (ศิริราช รุ่นที่ 95)