นพ.ชาญยุทธ วิจารณญาณ
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
สูติ-นรีเวช(มะเร็งนรีเวช)
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มอ. สงขลานครินทร์ รุ่นที่ 33