พญ.วิภาพร เหล่าภักดี
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
สูติ-นรีเวช
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม. ขอนแก่น ปี 2542 (รุ่นที่ 21)