นพ.อภิชาต บูรณะวังศิลา
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
สาขา: 
โสต ศอ นาสิก
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล ปี 2522 (ศิริราช รุ่นที่ 84)
กลุ่มงาน/แผนก: