พญ.มยุรี ทีฆวิวรรธน์
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
โสต ศอ นาสิก
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปี 2540 (แพทย์จุฬา รุ่นที่ 47)
กลุ่มงาน/แผนก: