นพ.อภิรัตน์ รัตนแมด
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
โสต ศอ นาสิก
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปี 2541 (แพทย์จุฬา รุ่นที่ 48)
กลุ่มงาน/แผนก: