นพ.สุรพร ก้อนทอง
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
โสต ศอ นาสิก
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี
กลุ่มงาน/แผนก: