พญ.ภิรมย์ศิริ กำภู ณ อยุธยา
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
สาขา: 
รังสีวิทยา
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน/แผนก: