นพ.บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
สาขา: 
เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี
กลุ่มงาน/แผนก: