พญ.จิตติมา ธิบดี
ตำแหน่ง: 
แพทย์อายุรกรรม
สาขา: 
อายุรกรรมโรคปอด
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน/แผนก: