พญ.วาทินี สุวรรณเกษา
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
รังสีวิทยา
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน/แผนก: