นพ.จักรพันธ์ บุญมี
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
พยาธิวิทยากายวิภาค