ประกาศขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้ประกาศ: 
งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยขณะนี้ทางโรงพยาบาลระยอง กำลังทำการก่อสร้างอาคารบริการ 12 ชั้น บริเวณด้านหน้า รพ. ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการให้บริการเรื่องที่จอดรถโดยจะแล้วเสร็จตามสัญญา ประมาณ ปี 2556 จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์: