มูลนิธิพระพุทธฯ

                                                                       

ประวัติความเป็นมา

                โรงพยาบาล ระยอง โดยนายแพทย์ชลิต ชัยประสาธน์ ผู้อำนวยการในขณะนั้นได้จัดสร้างพระพุทธรูป 1 องค์เพื่อประดิษฐานที่หน้าโรงพยาบาลระยอง เป็นที่สักการะของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ โดยมีพระนามว่าพระพุทธบุญญฤทธิ์พิชิตไพรี ซึ่งในการทำพิธีได้นิมนต์เกจิอาจารย์จากวัดที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง มีหลวงปู่คร่ำวัด วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้จัดสร้างพระเครื่องพระพุทธบุญญฤทธิ์พิชิตไพรีจำลองทอง เงิน นวโลหะ ตอบแทนให้ผู้บริจาคเงินในการสร้าง เกิดเป็นกองทุนจำนวน 1,000,000 บาท ต่อมานายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์ เป็นผู้อำนวยการได้นำกองทุนนี้มาขอจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สนับสนุนการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลระยอง

2. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลระยอง

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย ของโรงพยาบาลระยอง

4. ดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

การดำเนินการของมูลนิธิ
มูลนิธิพระพุทธบุญญฤทธิ์พิชิตไพรี เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลระยอง มีกองทุนเริ่มต้น 1,000,000 บาท ซึ่งใช้ดอกผลของกองทุนสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลระยอง ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่มูลนิธิเพิ่มมากขึ้น โดยเงินบริจาคสามารถนำไปสนับสนุนโรงพยาบาลระยองได้ทั้งหมด ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 มูลนิธิได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าคุณพระเทพคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2546 ได้เงินจำนวน 1,319,369.25 บาท หลังจากนั้นก็ได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าคุณจัดทอดผ้าป่าสามัคคีให้มูลนิธิ มาทุกปี และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้มูลนิธิมาตลอด นอกจากนั้นมูลนิธิยังได้จัดทำตู้อบสายยางทางการแพทย์ จำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆในราคาตู้ละ 50,000-60,000 บาท นำรายได้เข้ามูลนิธิมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันมูลนิธิมีกองทุนและรับบริจาคมารวมทั้งสิ้น มากกว่า 5,000,000 บาท มูลนิธิได้นำดอกผลของกองทุนและเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้แก่ โรงพยาบาลระยองดังนี้

1. เครื่องผลิตสูญญากาศ 1 เครื่อง เป็นเงิน 128,400 บาท
2. เครื่องควบคุมการฉีดยา 1 เครื่อง เป็นเงิน 103,000 บาท
3. เครื่องจี้ 1 เครื่อง เป็นเงิน 550,000 บาท
4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง เป็นเงิน 500,000 บาท
5. ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง เป็นเงิน 320,000 บาท
6.โครงออกซิเจนเต็นท์พร้อมผ้าพลาสติก 2 ชุด เป็นเงิน 140,000 บาท
7. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน 1 เครื่อง เป็นเงิน 150,000 บาท
8. เครื่องทำความชื้นชนิดควบคุมอุณหภูมิในอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง เป็นเงิน 180,000 บาท
9. เครื่อง INFUSION PUMP 5 เครื่อง เป็นเงิน 221,490 บาท
รวมเงิน 2,292,890 บาท
และในปี พ.ศ. 2549 นี้ ได้จัดซื้อเครื่องล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์ให้โรงพยาบาลระยองอีก 1 เครื่อง ในราคา 800,000 บาทด้วย

ปัจจุบันในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 มูลนิธิมีกองทุนและเงินบริจาคเหลืออยู่ 2,357,033.58 บาท มูลนิธิมีความหวังที่จะสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลระยองยังขาดแคลน อีกหลายอย่างรวมถึงการสนับสนุนให้โรงพยาบาลระยองจัดสร้างที่จอดรถเพื่อ บริการผู้ป่วยและญาติเพิ่มเติม จึงขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลระยองต่อ ไป โดยสามารถแจ้งความจำนงได้ที่โรงพยาบาลระยอง หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย สาขาระยอง บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 332-2-23439-6 ในนามมูลนิธิพระพุทธบุญญฤทธิ์พิชิตไพรี เพื่อโรงพยาบาลระยอง และส่งหลักฐานการโอนมาให้โรงพยาบาลทราบด้วย