พญ.โชติมา ศรศิริวงศ์
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต(ธรรมศาสตร์),อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม(รามา)
กลุ่มงาน/แผนก: