นพ.สุกิจ บรรจงกิจ
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
อายุรกรรมโรคเลือด
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ,อายุรศาสตร์โรคเลือด
กลุ่มงาน/แผนก: