โรงพยาบาลระยองจัดมหกรรมคุณภาพและ R2R

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลระยองจัดมหกรรมคุณภาพและ R2R โรงพยาบาลระยอง ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารบริการ โรงพยาบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพและ R2R โรงพยาบาลระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สื่อสารอย่างเข้าใจ เชื่อมสายใยการพัฒนา โดยมี นพ.สมบูรณ์ มะลิขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและ มาตรฐาน นายแพทย์สมจิตต์ ชี้เจริญ โรงพยาบาลชุมพร เขตร์อุดมศักดิ์ ดร.นายแพทย์วัชรพล ภูนวล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระยอง เจ้าหน้าที่รพ.ระยอง แลพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

เครดิต : หนังสือพิมพ์ข่าวระยอง

Picture: 
ผู้ประกาศ: 
งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล