รพ.ระยอง จัดโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้ม เด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี2560

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารบริการชั้น 11 โรงพยาบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้ม เด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปี2560 โดยมี คณะผู้ดำเนินโครงการ คณะผู้บริหาร รพ.ระยอง ประชาชน เด็กเยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของ การจัดงานในวันนี้ เพื่อให้เด็กและครอบครัว ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ ร่วมกิจกรรมสันทนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ได้มีเพื่อน มีพี่ มีน้อง มีคนที่เข้าใจปัญหาอย่างเดียวกันได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของชีวิต เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันในสังคมในการจัดงาน ครั้งนี้เป็นปีที่ 23 มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คนและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับสนับสนุนจากโรงพยาบาลระยอง ทุกหน่วยงาน จากบริษัท ห้างร้าน และชมรมต่างๆ ในจังหวัดระยองมาโดยตลอด

โดยตลอดทุกปีไม่ว่าจะเป็นเงิน เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค สมุด ดินสอ ของเล่นและอื่นๆอีกมากมาย โดยนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เราช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวที่รับบริการในโรงพยาบาลระยอง เป็นการช่วยเหลือค่ายานพาหนะ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และอื่นๆ ในวันนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาทุนสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 50 ทุน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาในการนำอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ผลไม้ ขนมต่างๆมาให้บริการในวันนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและครอบครัวที่มาร่วมงานได้รับความสุขสนุกสนาน

เครดิต :หนังสือพิมพ์ข่าวระยอง

Picture: 
ผู้ประกาศ: 
งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล