การให้บริการผู้ป่วยนอก | โรงพยาบาลระยอง

การให้บริการผู้ป่วยนอก

 

คลินิกปกติ

วัน

เวลา

ตรวจโรคทั่วไป,ศัลยกรรม,อายุรกรรม
กุมารเวชกรรม,สูติ-นรีเวชกรรม
ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ทันตกรรม จันทร์ - พฤหัสบดี
ศุกร์
08.30-16.30 น.
08.30-12.00 น.
ฝากครรภ์ จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.
ตา จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.
ศัลยกรรมกระดูก จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.
หู - คอ - จมูก จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.
แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก จันทร์ - ศุกร์
เสาร์
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.

 

ตารางการให้บริการคลินิกพิเศษต่างๆ

วัน

08.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

จันทร์

คลินิกเบาหวาน

คลินิกจิตเวช (นพ.ปราโมทย์)

คลินิกพัฒนาการเด็ก

 

คลินิกมะเร็งทางนรีเวช (นพ.ชาญยุทธ)

คลินิกฝังเข็ม

คลินิกศัลยกรรมประสาท (นพ.ภูษิต)

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (พ.พีรพล)

คลินิกโรคหัวใจ

คลินิกโรคไต(พญ.ฤทัยรัตน์)

คลินิกยาต้านไวรัสผู้ใหญ่

คลินิกวัณโรค(พญ.บราลี)

อังคาร

คลินิกเบาหวาน

คลินิกจิตเวช (พญ.อรอุมา)

คลินิกอดสุราและบุหรี่

คลินิกพิษวิทยา (เวชกรรมสังคม)

คลินิกแผลและ Ostomy

คลินิกศัลยกรรมประสาท(นพ.สิทธิพันธ์)

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (พ.พีรพล)

คลินิกสุขภาพเด็กดี

คลินิกพัฒนาการเด็ก

คลินิกธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์

คลินิกตรวจหลังคลอด

คลินิกโรคเลือด(นพ.สุกิจ)

คลินิกวัณโรค(นพ.โสรัจ)

คลินิกยาต้านไวรัส (16.30 - 20.00 น.)

คลินิกยาต้านไวรัสเด็ก สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

พุธ

คลินิกเบาหวาน

คลินิกจิตเวช(นพ.พีรพล)

คลินิกพัฒนาการเด็ก

คลินิก CHF (ห้อง EKG) รับ 10 คน

คลินิกฝังเข็ม

คลินิกยาต้านไวรัส(พญ.ศรีประภา)

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ(นพ.สวัสดิ์)

คลินิกวัยทอง(ชาย-หญิง)

คลินิกพัฒนาการเด็ก

คลินิกโรคทรวงอก(พญ.บราลี)

คลินิกจิตเวช(พญ.อรอุมา)

คลินิกยาต้านไวรัสหญิงหลังคลอดและครอบครัว

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

จิตเวช ยาเสพติดรายใหม่(พญ.อรอุมา)

คลินิกแผลและ Ostomy

คลินิกโรคข้อ(ยกเว้นพฤหัสบดีสิ้นเดือน)

คลินิกสุขภาพเด็กดี(ฉีดวัคซีน)

คลินิกพัฒนาการเด็ก

คลินิกโรคไต(พญ.สุชาดา)

คลินิกตรวจหลังคลอด

คลินิกศัลยกรรมประสาท(นพ.วิชชุ)

คลินิกจิตเวช(นพ.ปราโมทย์)

คลินิกยาต้านไวรัส 16.30 - 20.00 น.

ศุกร์

คลินิกเบาหวาน

คลินิกจิตเวช(นพ.ปราโมทย์)

คลินิกอายุรกรรมประสาท

คลินิกยาต้านไวรัสเฉพาะสิ้นเดือน(พญ.จุรีรัตน์)

คลินิกจิตเวช(นพ.ปราโมทย์ สลับ พญ.อรอุมา)

คลินิกผิวหนัง(พญ.ชนิตา)

คลินิกอายุรกรรมประสาท

คลินิกยาต้านไวรัสผู้ใหญ่ PHPH3

คลินิกศัลยกรรมประสาท(นพ.วัฒนา)

คลินิกทางเดินอาหาร(นพ.ชาติชัย)

คลินิกผู้สูงอายุ(สิ้นเดือน)