ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์(Logo) และความหมาย

วงรีรูปไข่   สื่อให้เห็นการคุ้มครองดูแล ให้ความอบอุ่นใจ ไว้วางใจในการรักษาพยาบาล และอีกนัยหนึ่งเป็นการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง

ย่อมาจาก R-Y (Rayong Hospital)

สีเขียว    หมายถึง  บุคลากรคุณภาพหลายฝ่ายที่พร้อมให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยหัวใจ

สีเหลือง  หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือและพร้อมเข้ารับการรักษา

สีที่ใช้ ๓ สี

สีเขียว เป็นสีสดใส ความสดชื่น กระฉับกระเฉง "พร้อมใจ-ด้วยใจ"

สีเหลือง เป็นสีกลางของแม่สี อยู่ได้ทั้งโทนร้อน-เย็น เปรียบเสมือนผู้ป่วยที่พร้อมได้รับการดูแลจากบุคลากรคุณภาพทุกฝ่าย

สีม่วง เป็นการก้าวหน้าอีกขั้นของสถานพยาบาลที่ไม่หยุดนิ่งเรื่องบริการ "การต้อนรับ การยิ้มแย้ม และการใส่ใจต่อผู้มาใช้บริการ" ต่างจากสถานพยาบาลเดิมของภาครัฐบาล ให้ใกล้เคียงภาคเอกชน

หมายเหตุ  คำอธิบายประกอบของ รางวัลชนะเลิศ(คุณสุภาวดี วงศ์รัตนโสภณ) จากการประกวดภาพสัญลักษณ์โรงพยาบาลระยอง เมื่อ มีนาคม พศ. ๒๕๔๓