รพ.ระยอง ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและเชิญถอนพระเมรุมาศจำลองจังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม  2561 เวลา 09.00น. รพ.ระยอง นำโดย นางสาวมัณฑณา ธงทองทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและเชิญถอนพระเมรุมาศจำลองจังหวัดระยอง ณ มณฑลพิธีสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Picture: 
ผู้ประกาศ: 
งานบริหารทั่วไป
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล