รพ.ระยอง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ตระหนักถึงความ สำคัญของเด็กและให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมสำหรับเด็กเพราะเด็ก เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอันสำคัญ กิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเด็กในทุก ๆปีของโรงพยาบาล คือ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

นายแพทย์ภูษิต ทรัพย์สมพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเป็นผู้แทนผู้อำนวยการ รพ.ระยอง ประธานเปิดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561” (ล่วงหน้า) ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 รพ.ระยอง (12 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. ) เพื่อให้เด็กที่นอนพักรักษาอาการป่วยได้มีโอกาส ร่วมสนุกมีความสุข กับกิจกรรมต่าง ๆ เลี้ยงอาหารกลางวันแม้ป่วยไข้อยู่ที่ไหนต้องได้รับความสนุกมีความสุขถึงเตียงผู้ป่วย เป็นการดูแลทางด้านจิตใจของเด็กที่ป่วยควบคู่ไปกับการรักษาทางกาย โดยเฉพาะในวันสำคัญของเด็ก พร้อมมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ เพราะเด็กเป็นกำลังสำคัญ ที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนาชาติ ในอนาคต รวมถึงผู้ปกครองที่มาเฝ้าไข้ ได้รู้สึกผ่อนคลาย โดยการจัดงานได้รับความร่วมมือจาก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.ระยอง รวมใจจัดงานภายใต้คำขวัญ  " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี " และในวันเดียวกัน คุณสมเกียรติ โสภณสุข ที่ปรึกษาแทนภาคประชาชน รพ.ระยองและ  คุณชุติมา เหรียญเพ็ชรสุข ( ร้าน ว.วุฒิชัยโลหะกิจ )ผู้แทนภาคประชาชน รพ.ระยอง ได้มอบของขวัญและตุ๊กตาให้กับเด็กที่นอนรักษาในรพ.ระยองซึ่งป็นการให้กำลังใจอีกหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆ มีกำลังใจมากขึ้น และยังอาจจะช่วยให้อาการป่วยของพวกเขาทุเลาลงได้

เครดิต : งานประชาสัมพันธ์ รพ.ระยอง

Picture: 
ผู้ประกาศ: 
บริหารทั่วไป
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล