รพ.ระยองจัดกิจกรรม วันไตโลก 2561

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลระยองจัดกิจกรรม วันไตโลก 2561 World Kidney Day 2018  "สตรีไทย ไต Strong" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

Picture: 
ผู้ประกาศ: 
งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล