ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาลและระบบงานภายในของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑