ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ผู้ประกาศ: 
กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
AttachmentSize
PDF icon f1.pdf1.06 MB
PDF icon f2.pdf40.99 KB
PDF icon f3.pdf39.57 KB
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์: