ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย และห้องน้ำ ของหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ ๑-๒-๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ประกาศ: 
กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
AttachmentSize
PDF icon P1.pdf1.31 MB
PDF icon P2.pdf4.21 MB
PDF icon T1.pdf235.39 KB
PDF icon T2.pdf777.33 KB
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์: