รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
ผู้ประกาศ: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศ: 
ข่าวประกาศโรงพยาบาล
เอกสารแนบ: