ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ผู้ประกาศ: 
กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์: