ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑