พญ.วลีย์ จันทวิบูลย์
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
อายุรกรรมโรคเลือด
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน/แผนก: