ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
ผู้ประกาศ: 
กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
AttachmentSize
PDF icon F1.pdf1.05 MB
PDF icon F2.pdf56.63 KB
PDF icon F3.pdf29.67 KB
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์: