นพ.ชาติชัย ชลสุวรรณกุล
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
อายุรกรรมทางเดินอาหาร
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล,อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร(ศิริราช)
กลุ่มงาน/แผนก: