พญ.รุจิรา มหิทธิ์ยุทธนา
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
อายุรกรรมโรคหัวใจ
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน/แผนก: