ร่าง ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเติมอากาศในห้อง Negative Pressure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ประกาศ: 
กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
AttachmentSize
PDF icon Pragad2.pdf4.55 MB
PDF icon P1.pdf1.35 MB
PDF icon P.pdf612.1 KB
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์: