นพ.วีรพงศ์ สุวรรณกรสกุล
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวช
สาขา: 
สูติ-นรีเวช
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล ปี 2522 (ศิริราช รุ่นที่ 83)